Produkter Tjenester Meny

Rør- og sanitærarbeid i Ålgård kirke

Når Ålgård kirke i Gjesdal kommune utenfor Sandnes åpnet dørene våren 2015 var det med sanitærvarme- og sprinkleranlegg fra Rørlegger Torgersen.

 

Vi fikk oppdraget med VVS-delen av den nye og spektakulære kirken. Med sin seil-lignende form vises kirken godt blant den øvrige bebyggelsen og er et tydelig landemerke på stedet.

2 til 3 rørleggere arbeidet på kirken siden oppstarten på prosjektet. En luft/vann varmepumpeløsning ble installert med et radiatoranlegg. For å kunne varme opp kirkerommet raskt, ble oppvarming med gass også installert 

- Vi har levert og montert sanitærutstyret. Sprinkleranlegget var imidlertid utfordrende å få på plass på grunn av den spesielle utformingen av taket, beskriver daglig leder Arne Torgersen.

Kirkeprosjektet er på 1550 m2. I tillegg kommer råbyggutvidelse på 450m2 i sokkeletasjen som rommer ungdomsmenigheten. Kirkesalen har plass til 425 personer, men kan utvides med kirketorg til ca. 600 personer. Når kirken er ferdig vil den romme tre menigheter; Ålgård menighet, Bærland menighet og Ålgård ungdomsmenighet.

Det ble avholdt en arkitektkonkurranse hvor juryen vektla arkitektur og tilpasning på tomt og område, teknisk/økonomiske løsninger inklusive energi og miljø, oppfylling av romprogram, arealeffektivitet og universell utforming samt gjennomføringsplan. Arktitektfirmaet Link-Signatur vant plan- og designkonkurransen.

Første etasje i kirken vil romme en kafé, stort aktivitetsrom og rom for de daglige funksjoner med trappen opp til kirkesalen som et amfi. I annen etasje ligger selve kirkerommet og andre møterom. Deler av taket og alterveggen er tenkt utformet i glass.

Arbeidet med nye Ålgård kirke startet høsten 2013 med et totalt budsjett på 50 millioner.

Rør- og sanitærarbeid i Ålgård kirke
Rør- og sanitærarbeid i Ålgård kirke